De oprichting van SPT

Isaak Friedman zag als oprichter van een gemach (joodse fonds voor renteloze leningen) dat de armoede binnen de joodse gemeenschap van Antwerpen ongekende proporties aannam, en kwam tot de conclusie dat slechts een gestructureerde en constructieve aanpak de groeiende armoedeproblematiek kon verhelpen. Eind 2005 richtte hij daarom de vzw SPT (Sharai Parnoese Toive : Poort van het goede inkomen) op, met als doelstelling de arbeidsgeschiktheid en de opleidingsmogelijkheden binnen de Joodse gemeenschap van Antwerpen te verhogen.

De methodiek van SPT
Na een grondige problematiekanalyse heeft SPT een methodiek ontwikkelt dat opgedeeld is in 3 fases:

1. Basisvormende fase;

2. Vervolgfase;

3. Professionaliseringsfase
SPT Antwerpen vzw - Belgiëlei 43 - Antwerpen - Tel. 03.808.39.39 - info@sptantwerp.org                                    Nederlands ǀ English

SPT Antwerp